Välj en sida

BIC-kod

Vad är en BIC-kod?

BIC, ofta även benämnt som ”Swift”, är en internationell betalningsstandard som används för att smidigt och säkert identifiera rätt bank i samband med internationella transaktioner. BIC står för ”Business Identifier Code”. BIC-koden tillsammans med det internationella bankkontonumret, IBAN, säkerställer att din betalning når rätt mottagare och är därför viktig att känna till.
Till skillnad från ditt IBAN är BIC-koden ingen personlig nummerserie, utan det är en standardiserad teckenserie som identifierar din banks ”digitala” betalningsadress. I vanliga fall utgörs BIC-koden av åtta tecken, beroende på land och bank kan den ibland bestå av elva tecken. NDEAFIHH är t.ex. den BIC du använder när du skickar betalning till Nordea i Helsingfors.

Vad innebär BIC för dig som företagare?

Med BIC-kod blir transaktionsavgifterna lägre eftersom bankerna numera slipper agera mellanhand och hantera betalningar manuellt. Detta förutsätter dock att du som avsändare alltid har tillgång till och tillhandahåller mottagarens BIC-kod och IBAN, vilka alltså båda är ett krav när du ska göra en EU-betalning.
Tips! Som företagare inom EU gör du även klokt i att ägna lite tid åt att lära dig mer om vad SEPA (även kallat ”EU-betalningar”) innebär för dina transaktionskostnader. SEPA är ett EU-initiativ och ett slags garanti för att dina gränsöverskridande överföringar inte får dröja längre än ett par dagar eller bli dyrare än vanligt att utföra.
[dt_vc_list]BIC – tre viktiga obs att komma ihåg:

  • Felaktig eller utelämnad BIC-kod innebär att pengarna skickas tillbaka till dig som avsändare. Bankkostnader kan tillkomma.
  • Enbart BIC-kod räcker inte för att identifiera rätt mottagare, IBAN krävs alltid.
  • Koden består alltid av åtta eller elva tecken. Är du osäker på koden – kontakta alltid banken direkt!

[/dt_vc_list]

Var hittar jag min banks BIC-kod?

De flesta svenska banker brukar uppge bankens officiella BIC-kod på sina webbsidor. Koden består av åtta eller elva tecken (i Norden ofta åtta). Men du hittar även ditt internationella bankkontonummer (IBAN) och bankens BIC-kod på ditt kontoutdrag, eller när du är inloggad i internettjänsten eller i din banks mobilapp.

Ingår även Sverige i SEPA-området trots att vi inte har euro?

SEPA, Single Europe Payment Area, är ett gränsöverskridande EU-initiativ. Även om utvecklingen av SEPA primärt sker i euro-länderna så ingår också Sverige i samarbetet. Samtliga 28 EU-länder medverkar. I samarbetet deltar även Island, Norge, Monaco, San Marino, Liechtenstein samt Schweiz.

Vad händer om jag skickar med fel banks BIC-kod när jag betalar?

Kontakta genast din bank och upplys dem om misstaget. I de flesta fall kommer din betalning att studsa tillbaka eller bara inte godkännas i internettjänsten, men har pengarna åkt i väg bör du räkna med att extra kostnader kan uppstå för manuell hantering hos banken.

Vad är det för skillnad på en SEPA-betalning och en utlandsbetalning?

Tack vare BIC, IBAN och SEPA kan du betala i euro inom EU och EES-länderna (se länder som ingår ovan) till låga kostnader. Ska du betala till icke EU-land eller i andra valutor än euro så gör du istället en vanlig utlandsbetalning.

Hur snabbt kommer pengarna fram?

Har du uppgett korrekt BIC-kod och IBAN till betalningsmottagaren når pengarna i regel fram inom 1-2 vardagar. Det kan variera något från bank till bank, men oftast ser du den estimerade tidpunkten för när transaktionen är mottagaren tillhanda direkt i samband med att du utför betalningen.