Välj en sida

Beräkna Moms

Begreppet moms är vida känt, men alla kanske inte tänker på att detta är en form av beskattning som dessutom går under namnet ”mervärdesskatt”. Denna skatt läggs på alla varor och tjänster och är av varierande grad, där den uttrycks i procent. Den vanligaste procentsatsen är dock 25 %.

Beräkna moms på en vara

Momsen är ganska enkel att beräkna. Till att börja med måste man dock veta vilken momssats som gäller för varan i fråga. Som redan nämnts är den vanligaste momsen 25 %. Om en vara kostar 250 kronor i butik, är momsen 50 kr enligt uträkningen 250 x 0,20.

Moms – sammanfattning

  • Moms är en form av beskattning av varor och tjänster
  • Moms benämns ofta mervärdesskatt
  • Momsen räknas i procent, där den allra vanligaste procentsatsen är 25 %
  • Olika typer av varor har olika momssats
  • För en vara som kostar exempelvis 250 kr och där momssatsen är 25 % blir momsen 50 kr

Att lägga på moms

Beräkna momsSäljande företag som exempelvis köpt in en vara från annat land, måste lägga på svensk moms innan varan säljs till kund. Om det handlar om en vara som exklusive moms kostar exempelvis 150 kr så blir priset inklusive moms 187,50 kr enligt uträkningen 150 x 1,25.

Moms vid företagsinköp från annat EU-land

Den som äger ett svenskt företag och köper in varor från ett land som befinner sig inom EU, har rätt att köpa varorna exklusive moms. Här krävs det dock att man anger sitt svenska momsnummer för att momsen ska kunna få dras av. Dessa uppgifter ger man till leverantören.

Moms vid privatköp i annat EU-land

En privatperson har inte rätt att lyfta bort momsen vid köp av varor, eller tjänster, från ett annat EU-land. Här är det med andra ord varans pris inklusive moms som gäller och är då den momssats som är satt i det land där inköpet görs ifrån.

Moms vid köp utanför EU

Varken företag eller privatpersoner ska i ett första läge betala moms på varor som beställs utanför EU:s gränser. Dock måste man alltid betala eller redovisa moms när varan tas in i Sverige. Ett företag måste deklarera sin moms hos Skatteverket och privatpersonen får i samband med importen en tullfaktura på kostnaden.

Moms på olika varor

Den allra vanligaste momssatsen i Sverige är 25 %. Dock varierar detta beroende på vad det är för typ av vara eller tjänst. Resekostnader har generellt 25 % i moms, men på hotellnätter är det 12 % moms som gäller. Detta är viktigt att hålla reda på, särskilt i bokföringen.

Andra momssatser

Övriga varor och tjänster som avviker från den 25-procentiga momsen är exempelvis restaurangbesök och livsmedel, där 12 % moms gäller (precis som för hotell) samt 6 % som gäller för tåg- och flygresor, böcker, konserter och en del annat. Det finns också helt momsfri verksamhet, som exempelvis sjukvård och tandvård.