Välj en sida

Avskrivning är bokföring av värdeminskningen hos anläggningstillgångar

Avskrivning