Välj en sida

Automatkontering

Vad menas med Automatkontering?

En automatkontering är ett automatiserat moment i bokföringsarbetet. Automatkonteringar kan användas för att automatisera många olika typer av bokföringsrutiner exempelvis beräkningar baserade på dina kontosaldon, avskrivningar, periodiseringar och många andra saker. De låter dig genomföra många olika moment både snabbare och enklare. Du kan hitta automatkonteringar som funktion i de flesta moderna bokföringsprogrammen.
Automatkonteringar är alltså ett sätt att göra dina månatliga bokföringsrutiner enklare och snabbare. Andra exempel på bokföringsuppdrag du kan utföra är till exempel att ställa in ditt bokföringsprogram till att beräkna momsen på inkommande kundfakturor eller låta det beräkna sociala avgifter och automatiskt omfördela dem till ditt skattekonto beräknat på månadens intäkter.

För bland annat beräkningar och omfördelningar

Automatkonteringar kan ställas in till att automatiskt omfördela pengar baserat på procentuella andelar (t.ex. om det handlar om sociala avgifter eller moms) eller fasta månadssummor. Automatkonteringar för fasta summor kan automatiskt fördela pengar mellan både interna och externa konton. Du kan till exempel automatiskt bokföra verifikat för förbetald lokalhyra.
Ett vanligt användningsområde för automatkonteringar rör momshantering. Du kan genom att specificera vilken typ av moms som berör en viss faktura låta ditt bokföringsprogram automatiskt kontera moms från dina verifikat. Automatkontering för moms går att göra både för ingående och utgående moms. Olika momssatser (till exempel för momsfria verifikat) går att ställa in i programmet.
[dt_vc_list]

  • Automatkonteringar är ett sätt att automatisera återkommande bokföringsuppdrag
  • Med automatkonteringar kan du fördela företagets tillgångar till olika konton exempelvis för sociala avgifter
  • Fördelningen mellan olika konton kan ske baserat på olika beräkningsmetoder, till exempel: fasta månadskostnader, procentuella andelar av belopp på ett visst konto eller transaktionsbaserade i samband med exempelvis löneutbetalningar

[/dt_vc_list]

Vad kan jag göra med automatkontering?

Automatkontering låter dig utföra ett flertal bokföringsuppdrag i en enda knapptryckning. Exakt hur olika bokföringsprogram hanterar olika typer av automatkonteringar kan variera något. Men de gemensamma nämnarna för vilka typer du kan administrera i något av de mest populära bokföringsprogrammen är:

  • Periodiseringar
  • Lagervärdesbokningar
  • Avskrivningar
  • Momsberäkningar
  • Beräkna kontosaldon

Vad är viktigt att tänka på vid automatkonteringar?

Var noggrann med att ordna en papperskopia av din bokföringsorder. Den fungerar som verifikat för de automatkonteringar du gjort. Det gäller för varje tillfälle som du genomför dina automatkonteringar. Självklart bör du vara extra uppmärksam när du definierar ramarna för dina automatkonteringar.

Vad är syftet med automatkonteringar?

Syftet är först och främst att underlätta det löpande bokföringsarbetet. I andra hand får det också effekten att säkerheten i bokföringen blir högre när vissa uppgifter är automatiserade. Om du jobbar i en mindre framgångsrik firma blir hanteringen av dina verifikat mycket enklare när färre uppgifter behöver hanteras manuellt.

Är det svårt att göra automatkonteringar?

När man väl valt villkoren för sin automatkontering (ex. en momsberäkning) genomför man dem med några få knapptryckningar. Vad automatkonteringarna ska utföra för typ av bokföringsuppgifter kan man vanligtvis välja på olika sätt. Ofta via enkla menyer. Den som kan skriva formler kan specificera automatkonteringar på det sättet.

Kan jag bokföra moms med automatkonteringar?

Ja, det är ett av de vanligaste sätten som automatkonteringar används på och ingår i så gott som alla bokföringsprogram. Du kan till exempel beräkna moms av ett kontosaldo baserat på en momssats och därefter omfördela momsbeloppet till ett annat företagskonto (exempelvis för utgående moms).