Välj en sida

Automatiserad bokföring

Att vara effektiv som företag är idag mer viktigt än någonsin. Det är viktigt att utvecklas med tekniken för att med den ha goda chanser till effektivisering. Både små och stora företag har mycket att vinna genom tekniken, en omfattande process är bokföringen i företag och idag går den att göra automatiserad.

Förenklad bokföring

Bokföring är något som tar mycket tid i alla företag, oavsett om företaget är stort eller litet. Med hjälp av tekniken kan denna process förenklas avsevärt. Med olika program går det snabbare att lagra information löpande och genom sparad information kan kommande bokföring gå ännu snabbare med förvalda konton.

Snabb bokföring

Genom automatiserad bokföring går allt både snabbt och smidigt:Automatiserad bokföring

  • Spara information till bokföringen löpande
  • Slipp högar av kvitton
  • Lagra allt elektroniskt allteftersom
  • Spara kontoposter automatiskt
  • Bokför själv eller med hjälp av extern konsult

Med automatiserad bokföring kan extern hjälp lätt tas in och hjälpen behöver ej befinna sig fysiskt på plats.

Bokföring med kvitton

Förr skedde all bokföring med hjälp av kvitton som samlats in under året, en process som tar lång tid att dokumentera och bokföra. Än idag är det många som sköter bokföringen på detta sätt, något som tar tid oavsett storlek på företaget. Detta behöver ej längre ske tack vare tekniken.

Lagra kvitton elektronisk

Många företag ger idag ut kvitton elektroniskt, något som sparar mycket papper. Detta är även tacksamt för företag som då ej längre behöver hantera fysiska kvitton. Kvitton, både fysiska som elektroniska, kan med hjälp av teknikens program lagras elektroniskt löpande och då behöver fysiska papper ej sparas till slutet av räkenskapsåret.

Löpande bokföring

Med hjälp av automatiserad bokföring så sker denna löpande under året. Kvitton sparas och dessa kan automatiskt föras in på rätt kontopost tack vare tidigare lagrad information om detta. Det sparar väldigt mycket tid för företaget som istället kan ägna tiden åt att utveckla både företaget och verksamheten.

Hjälp med bokföringen

Trots att det finns många bra automatiska system för bokföringen så är det inte alla som känner sig bekväma med att hantera denna själv. Istället finns det många byråer att ta hjälp av just med bokföringen. Om allt då har lagrats i automatiska system så förenklas bokföringen ännu mer för båda parter.

Minimera fel i bokföringen

I bokföringen skall allt bokföras via olika konton, det är viktigt att tillgångar, skulder, intäkter och kostnader bokförs under rätt konto, annars blir hela bokföringen felaktig. Med hjälp av det automatiska bokföringssystemet så minskar risken att bokföra fel. Kontoposter lagras, vilket innebär att den känner av tidigare gjorda bokföringar inför nästkommande sådana.

Ett steg i utvecklingen

Som företag är det viktigt att hänga med i utvecklingen för att vara ett tilltalade företag för marknaden. Människor söker sig ofta till moderna företag och då är det viktigt att vara i framkant. Genom automatiserad bokföring så är företaget i allra högsta grad med i utvecklingen och redo för nästkommande steg.