Välj en sida

Arbetsgivaravgifter

Vad är Arbetsgivaravgifter?

Arbetsgivaravgifter är en form av beskattning som arbetsgivare betalar ovanpå varje enskild arbetstagares lön. Den totala storleken på avgiften baseras på den anställdes bruttolön inklusive skattepliktiga förmåner och är procentuell. Arbetsgivaravgifterna består av flera olika avgifter som tillsammans ska täcka Sveriges grundläggande socialförsäkring, såsom pension, social omsorg och sjukvård. Vissa delar av arbetsgivaravgiften utgörs av skatt.
Den myndighet som administrerar arbetsgivaravgifterna är Skatteverket. För egna företagare med enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kallas arbetsgivaravgifterna för egenavgifter. Samlingsnamnet hos Skatteverket är sociala avgifter. Varje månad ska arbetsgivare deklarera och betala in de sociala avgifterna för varje enskild anställd till Skatteverket. Datumen för inbetalningen varierar, men Skatteverket tillhandahåller en kalender med viktiga datum varje år.

Arbetsgivaravgifternas betydelse

Begreppet arbetsgivaravgifter har varit relevant för företagare sedan 1960-talet. Till en början uppgick arbetsgivaravgiften endast till några få procent. Efter en successiv höjning under ett flertal år, översteg den 30 procent i slutet av 1970-talet. Under en kort period i början av 1990-talet närmade den sig 40 procent.
För företagare är storleken på arbetsgivaravgifterna relevanta eftersom de till stor del avgör hur storleken på anställningskostnaderna blir per anställd. Åt andra hållet är arbetsgivaravgifterna mycket viktiga för statsfinanserna, eftersom de genererar en stor del av statens intäkter. Hela en fjärdedel av den offentliga sektorns skatteintäkter utgörs av inbetalda arbetsgivaravgifter.
[dt_vc_list]

  • Deklarera rätt uppgifter. Läs på om vilka anställda som har sänkta arbetsgivaravgifter för att vara säker på att du deklarerar rätt belopp.
  • Betala in i tid. På Skatteverkets hemsida finns en broschyr med årets viktigaste datum för företagare. Där finns information om arbetsgivardeklarationerna.
  • Läs på om de nya reglerna om arbetsgivardeklaration på individnivå.

[/dt_vc_list]

När ska arbetsgivaravgifterna betalas in?

Arbetsgivaravgifterna ska deklareras och betalas in till Skatteverket varje månad. Det vanligaste är att sista betalningsdatum är den 12:e, månaden efter löneutbetalningen. Om den 12:e infaller på en helg blir sista betaldatum påföljande måndag. Arbetsgivaravgifter för lönen i juli och december deklareras och betalas senast den 17:e månaden efter löneutbetalningen.

Vad består arbetsgivaravgifterna av?

En full arbetsgivaravgift innebär 31,42 procent av bruttolönen inklusive skattepliktiga förmåner. Arbetsgivaravgifterna utgörs av ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsmarknadsavgift och allmän löneavgift. Sammantaget utgör arbetsgivaravgifterna grunden för den svenska socialförsäkringen. Den allmänna löneavgiften är dock en skatt som inte har något med socialförsäkringssystemet att göra.

Vem betalar arbetsgivaravgifter?

Alla som har anställda betalar arbetsgivaravgifter. Samtliga arbetsgivare i Sverige betalar arbetsgivaravgifter ovanpå sina anställdas bruttolöner inklusive förmåner. Egenföretagare med enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag betalar så kallade egenavgifter istället. Begreppet sociala avgifter innefattar både arbetsgivaravgifter och egenavgifter och båda deklareras och betalas in till Skatteverket varje månad.

Vilka har lägre arbetsgivaravgifter?

Arbetsgivaravgiften för äldre ligger på en lägre nivå än för andra anställda. Det finns även specialfall där arbetsgivaravgiften är nedsatt. Enmansföretag som anställer för första gången får betala nedsatt arbetsgivaravgift, liksom företag på vissa geografiska platser (stödområde A). Även personer som arbetar med forskning och utveckling har lägre arbetsgivaravgifter.

Vad innebär de nya reglerna för arbetsgivaravgifter?

De månatliga arbetsgivaravgifterna redovisas och betalas in för varje enskild individ från och med 1 januari 2019. Syftet med den nya arbetsgivardeklarationen på individnivå är att minska skattefusk. De nya reglerna innebär att varje arbetsgivare ska redovisa utbetald ersättning och innehållen skatt både på individnivå och, som tidigare, sammantaget.