Välj en sida

Patent är ett exempel på immateriella anläggningstillgångar

Anläggningstillgång