Välj en sida

Den ackumulerade skatten är ett engångsbelopp

Ackumulerad skatt