Välj en sida

Ackumulerad ränta

Summering

  • Ackumulerad ränta är en term för ränta-på-ränta effekten. Kortfattat innebär den att avkastningen från ränta återinvesteras och ger allt högre avkastning för varje år som går. Företagare använder ofta effekten för att uppnå en slags snöbollseffekt på det kapital som avsätts för sparande.
  • Storleken på den ackumulerade räntan beror på en rad faktorer, bland annat hur mycket pengar som investeras, hur hög räntan är, tidshorisonten för sparandet och hur det beskattas. Att beräkna ränta-på-ränta blir mer komplicerat ju fler faktorer man tar hänsyn till. Det finns mjukvara som underlättar beräkningarna.
  • Företagare måste tänka till kring risknivån och hur länge de är beredda på att binda upp pengarna i sparande. Den bästa situationen är att kunna säkerställa en hög medelavkastning per år under mycket lång tid, gärna i 10 år eller mer. Då blir effekten av ackumulerad ränta mycket stor. Det är också lämpligt att välja sparande som omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Ackumulerad ränta är ett begrepp som används för att beskriva så kallad ränta-på-ränta, d v s att tidigare intjänad ränta återinvesteras för att ge ytterligare avkastning. Effekten av ackumulerad ränta ökar med högre räntesats och längre placeringstid. Företag investerar ofta sitt kapital i olika sparformer och kan dra stora fördelar av ackumulerad ränta.

Ordet ackumulera betyder samla på hög, lägga samman eller lagra och det är ett bra sätt att tänka på ackumulerad ränta. När ränteintäkterna i sin tur ger ännu högre ränteintäkter under nästföljande år uppstår en slags snöbollseffekt. Pengarna växer i allt snabbare takt och över tid kan ränta-på-ränta göra en enorm skillnad för olika sparformer.

Ackumulerad räntaVad påverkar den ackumulerade räntan?

Det initiala sparkapitalet är viktigt och som de flesta vet blir det mer ränta ju mer pengar som investeras. Vissa företagare börjar med ett stort startbelopp, andra bygger upp sparandet över tid, till exempel med insättningar som sker månadsvis. Nästa punkt är räntesatsen. Den går ofta hand i hand med risken.

Riskfyllda former av sparande har potential att ge högre ränta. Att binda upp pengarna över lång tid har också ofta potential att ge hög ränta. Mer säkra sparformer som ett sparkonto hos en bank brukar däremot ge ganska låg ränta. Som företagare måste man välja en lämplig risknivå på sitt sparande. Även kapitalvinstskatten påverkar ackumulerad ränta.

Vad menas med att sätta pengar i arbete?

Principen bakom ränta-på-ränta kan liknas vid en pengamaskin. År 1 arbetar startkapitalet och År 2 arbetar startkapitalet tillsammans med räntan från År 1. Så fortsätter det och de nya pengarna sätts hela tiden i arbete för att generera mer avkastning. Mängden pengar i arbete ökar i allt snabbare takt.

Hur beräknas ackumulerad ränta?

Det beror på hur förutsättningarna ser ut för sparandet, men en enkel formel är startbeloppet gånger (1+räntesatsen) upphöjt till antal år, där räntesatsen är årsräntan i procent, till exempel 4 % innebär 0,04. Med kapitalvinstskatt och ytterligare insättningar blir det mer komplicerat och ett tips är att använda ekonomiprogram.

Vilken sparform är bäst för att få hög ränta?

Mycket beror på när du som företagare behöver dina pengar. Om du sparar på kort sikt kan banker ha olika former av alternativ för ditt sparande. Räntan brukar dock aldrig bli särskilt hög i jämförelse med den avkastning som går att få på fonder och aktier.

Vad händer med sparandet om banken går i konkurs?

Den statliga insättningsgarantin ger skydd för både företag och privatpersoner, så länge banken eller värdepappersbolaget är omfattat av den garantin, vilket är det vanliga fallet. Går banken i konkurs kommer ersättning betalas ut, men det finns vissa företag som inte kan få ersättning, bland annat banker och försäkringsbolag.

Vilken tidshorisont är lämplig för att utnyttja ackumulerad ränta optimalt?

Vill du se effekten av ränta-på-ränta på allvar är en tidshorisont på 10 år eller mer ganska rimligt. Med en kort tidshorisont är effekten inte alls lika stark. Därför är ett gott råd att tänka långsiktigt. Många företag har byggt upp enorma mängder kapital tack vare ränteintäkter.