Välj en sida

Ackumulerade avskrivningar är de sammanlagda avskrivningarna som gjorts på en investering

Ackumulerade avskrivning