Välj en sida

A conto

Vad menas med A conto?

A conto (eg. italienska, betyder i förskott) är en förskottsbetalning eller delbetalning som genomförs innan den köpta varan eller tjänsten har levererats och skulden fullt ut reglerats. Vid utfärdande av a contofaktura ska mervärdesskatt synliggöras på fakturan och redovisas i aktuell månads momsredovisning för såväl säljare som köpare.
Det är vanligt att säljaren vill få någon form av delbetalning vid utförande av större projekt, t.ex. byggande av hus, väg, eller som en säkerhet vid försäljning av varor till nya kunder eller kunder som har en historik av svag betalningsförmåga. Vid större entreprenader inom bygg- eller IT är det vanligt med flera delbetalningstidpunkter.

A conto faktura för företagare

Förskottsfaktura är ett bra sätt att minska risken för kundförluster och förstärka ditt företags likviditet. Användningen varierar mellan olika branscher och inte sällan är betalningsvillkoren en konkurrensfaktor mellan olika säljare. Om du är köpare och ska betala a conto bör du försöka få någon form av rabatt på det erbjudna priset.
Du kan föreslå att du betalar a conto om du därigenom kan få ett lägre inköpspris. En rabatt på 2% är lika med 24% årsränta. Genom att erhålla förskottsbetalning från dina kunder är det inte ovanligt att du kan finansiera delar av ditt företags likviditetsbehov (samtidigt försöker du få så lång kredittid som möjligt från dina leverantörer).
[dt_vc_list]

 • A conto-faktura minskar din kreditrisk när du säljer varor och tjänster och får betalt i förskott
 • Du förstärker ditt företags likviditet när du erhåller betalt i förskott
 • Du kan som köpare ofta få ett bättre pris på varor och tjänster om du betalar i förskott där rabatten ofta väsentligt överstiger normal bankränta

[/dt_vc_list]

Vad ska en förskottsfaktura innehålla?

En a contofaktura ska innehålla följande:

 • Fakturadatum och fakturanummer
 • Fakturamottagare, namn, adress
 • Fakturautfärdare, namn, adress, momsregistreringsnummer
 • Vad fakturan avser
 • Belopp
 • Momsbelopp och momssats
 • Säljarens post- och bankgiro dit betalning skall ske
 • För aktiebolag, organisationsnummer och bolagets säte anges
 • Säljarens respektive köparens referenspersoner
 • Hänvisning till avtal eller offert i förekommande fall

När är det lämpligt att använda sig av förskottsbetalning?

När du levererar ett arbete som tar lång tid att genomföra, t.ex. bygga ett hus, en väg, eller utveckling av mjukvara anpassat till ett specifikt företags behov, är det vanligt att det sker flera delbetalningar under projektets gång. Ofta med 3 eller 4 betalningstidpunkter inklusive slutbetalning efter färdigställande.

När ska momsen på a contofakturor redovisas?

Enligt huvudregeln ska en förskottsfaktura innehålla moms. Redovisningsskyldighet för moms inträder när tjänsten har tillhandahållits eller nä varan har levererats. Vid förskottsbetalning inträder redovisningsskyldighet för moms när förskottsfakturan har betalts. Om betalning sker i november månad ska såväl köpare som säljare redovisa detta i novembers momsdeklaration.

Hur stor rabatt kan företaget få om jag betalar i förskott?

Det går ju inte att ge ett generellt svar på frågan, men det är inte ovanligt att du kan få en rabatt som väsentligt överstiger en normal bankränta om du betalar i förskott. Ju hårdare konkurrens i branschen, desto större möjlighet till rabatt.

Vilka risker tar företaget när vi betalar i förskott?

Du riskerar ju att säljaren inte kommer leverera avtalade varor eller tjänster inom stipulerad tid eller till rätt kvalitet när du har betalt i förskott. Skulle leverantören gå i konkurs innan leverans riskerar du att inte återfå de pengar som betalats i förskott.